Dyslexie en andere leerproblemen

Binnen het Samenwerkingsverband Breda hebben we afspraken gemaakt over ons dyslexiebeleid. 

In klas 1 worden alle leerlingen gescreend op dyslexie. Voor een aantal leerlingen volgt aan de hand van de uitslagen een traject van 20 weken Remedial Teaching. Na afloop van die 20 weken zal de remedial teacher leerlingen waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van dyslexie voordragen voor een uitgebreid dyslexieonderzoek. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door het Servicecentrum voor Studie en Beroep (onderdeel van het ROC West-Brabant).

Bekijk ook deze presentatie presentatie informatie avond juli 2017 om meer informatie te verkrijgen over ons dyslexiebeleid.

Daarnaast hebben we veel afspraken gemaakt over hoe we leerlingen met leerstoornissen en leerproblemen kunnen helpen. Je kunt al die afspraken vinden in het schoolondersteuningsprofiel op deze website.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze ondersteuningscoördinator. Dat is mevr. Boelaars voor klas 1 en 2. Mevr. de Hoon of Men. Van Oosterhout kun je benaderen als je in de bovenbouw zit.