Extra zorg

Tegenvallende leerprestaties kunnen ook een gevolg zijn van sociaal-emotionele problemen. Dan is er uiteraard meer nodig dan ondersteuning bij het leren. Zorg verlenen bij deze problemen vereist aandacht, maatwerk en zorgvuldigheid. Effent heeft daarom dhr. Van Oosterhout (bovenbouw) en mevr. Boelaars (onderbouw) aangewezen als ondersteuningscoördinatoren.

Effent werkt nauw samen met allerlei hulpverleners, zoals het Sociaal Wijkteam, de jeugdmaatschappelijk werker en de ambulant begeleider van het Regionaal Samenwerkingsverband.

In Oosterhout willen we voorkomen dat de jeugdhulpverlening versnippert en instanties of hulpverleners met dezelfde jongere bezig zijn zonder het van elkaar te weten. Daarom is er een ZorgAdviesTeam ingesteld waar naast de leden van het Zorgteam Effent ook externen als deskundigen van de Politie, Leerplicht, GGD en het Sociaal Wijkteam zitting hebben. Zij spreken met elkaar af bij welke begeleiding de jongere met bijzondere sociaal-emotionele problemen het meest gebaat is.

Soms is het niet helemaal duidelijk waar problemen vandaan komen. In dat geval kan het voorkomen dat we, in overleg met jou en je ouders, wat onderzoeken willen laten doen. Het ROC West-Brabant, waar Effent onderdeel van is, heeft daarvoor een eigen dienst: het Service Centrum voor Studie en Beroep.