Huiswerkbegeleiding

In de brugklas besteden we in de studielessen ruim aandacht aan het maken en het plannen van huis­werk. Ook in klas 2 en 3 kun je hulp krijgen om het ma­ken van huis­werk zo effec­tief moge­lijk te plannen.