Hulp op sociaal-emotioneel gebied

Sommige leerlingen vinden het lastig contact te maken met anderen, andere leerlingen worden heel snel boos en weer andere zijn heel erg gespannen als ze een proefwerk hebben. Die leerlingen kunnen daarbij best een beetje hulp gebruiken. Meestal bespreek je dit soort zaken eerst met je mentor. Maar in sommige gevallen is er misschien wat extra ondersteuning nodig.

Voor die leerlingen hebben we verschillende mogelijkheden.

Het kan gebeuren dat je je proefwerk goed leert, maar dat je toch een slecht cijfer haalt. Dat kan omdat je bang bent om fouten te maken en juist daar­door extra gaat twijfelen. In dat geval ben je mis­schien geholpen als je een faalangstreductietraining volgt. Dat kan voor de meeste leerlingen gewoon op school, de coördinator regelt dit.

Voor klas 1 en 2 hebben we de Rots en Water training, waar leerlingen leren hoe ze beter voor zichzelf op kunnen komen, of hoe ze bijv. hun boosheid onder controle kunnen krijgen.