LWOO-beschikking

Sommige leerlingen hebben bij het verlaten van de basisschool een leerachterstand. Dat kan veel oorzaken hebben, maar wordt meestal veroorzaakt door een leerprobleem. Als dit bij jou het geval is, krijg je in het voortgezet onderwijs extra ondersteuning bij de lessen. Soms maken we dan een zogenaamd groeidocument, waarin we vastleggen wat er goed gaat en wat nog niet. Daarmee hopen we je zo goed mogelijk te kunnen helpen de achterstanden weg te werken.

Of je voor die extra ondersteuning in aanmerking komt, kan alleen vastgesteld worden bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs en gedurende het eerste leerjaar. Later niet meer. Dat betekent dat wij, als jij je aanmeldt, bekijken of je eventueel voor LWOO in aanmerking komt. Wij verzamelen de benodigde gegevens die nodig zijn om een LWOO-beschikking te krijgen. Het kan zijn dat we je in verband daarmee een aantal onderzoekjes laten doen. Meer informatie hierover krijg je via onze coördinatoren.