Remedial teaching

Als je een leerstoornis zoals dyslexie of een LWOO-beschikking hebt, dan kun je begeleiding krijgen van een speci­aal daarin geschoolde docenten: de remedial teacher. Die begeleiding krijg je apart of in kleine groe­pen. Dat kan gebeuren binnen en/of buiten het lesrooster.