Steunles

Het kan gebeuren dat je best wat extra les kunt gebruiken. We hebben steunlessen voor de kernvakken: Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels. 

Voor alle steunlessen geldt: je mentor bepaalt samen met de coördinator in welke steunles je wordt ingedeeld. De steunlessen zijn verplichte lesuren.