Vertrouwenspersoon

We gaan ervan uit dat iedereen respect heeft voor elkaar. Seksuele intimidatie, agressie en geweld horen hier niet bij. Als jij je op onze school toch onveilig voelt, kun je daarover praten. We hebben hiervoor zogenaamde vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon luistert naar je en zoekt met jou naar een oplossing. De vertrouwenspersonen bij Effent: mevrouw M. Boelaars en de heer R. van Oosterhout.