Vakken

Wat leer je op Effent? In de volgende vakken krijg je les:

Nederlands
Frans
Duits
Engels
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Maatschappijleer
Wiskunde
Natuurscheikunde
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie
Economie
Verzorging*
Mediawijsheid*
Techniek*
Muziek
Beeldende vorming*
CKV **
Tekenen
Lichamelijke opvoeding
Studiebegeleiding*

De vakken met een sterretje worden vooral in de onderbouw gegeven. Alle vakken zonder sterretje zijn vakken waarin je examen kunt doen. Wil je weten hoeveel lesuren je hebt van elk vak? Kijk dan in de schoolgids. Deze vind je onder het kopje "Onze schooldocumenten" op de home-page van deze website.

** CKV wordt gegeven in de vorm van een project in klas 3. Het telt mee voor je eindexamen.