Aanmelden

Zin om naar Effent te komen?  Je eerste stap: meld je aan!

Aanmelden als je  in groep 8 zit

Jouw leerkracht heeft waarschijnlijk het gezamenlijk aanmeldformulier van alle Oosterhoutse scholen in zijn bezit.  We hebben dat per e-mail aan alle basisscholen van Oosterhout en omgeving gestuurd. Meestal krijgen jij en je ouders het mee bij het adviesgesprek.                                          

Heeft jouw basisschool geen formulier ontvangen? Vraag je leerkracht dan om contact op te nemen met de mevr. M. Boelaars (0162-453727), zodat zij het alsnog kan toezenden.

In Oosterhout hebben we centrale aanmeldavonden op dinsdag 6 en donderdag 8 maart. Jij en je ouders/verzorgers kunnen  je dan tussen 16.00 uur en 20.00 uur komen inschrijven. Let op: dat kan alleen als je een vmbo-tl-advies (of hoger) van je leerkracht hebt gekregen. Op die avond neem je mee:

  • het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier (dat krijg je via de basisschool)
  • het onderwijskundig rapport van de basisschool
  • een kopie van een officieel document waarop het burgerservicenummer en je volledige namen vermeld staan
  • als dat van toepassing is: dyslexieverklaring en –rapport, een psychologisch onderzoeksrapport, enz.  

Omdat we zorgvuldig te werk willen gaan, gaat onze aannamecommissie bij alle basisscholen langs om de aangemelde leerlingen te bespreken. Dus het duurt helaas een tijd, voordat je hoort of je bent aangenomen.  Eind mei ontvang je daarover een brief. Die brief is meteen de uitnodiging voor de kennismakingsmiddag. Ook zit er een kaartje bij de brief, waarop je kunt aangeven bij wie je in de klas wilt zitten. Wij proberen bij het samenstellen van de klassen zo veel mogelijk rekening te houden met die wensen.

Je wordt aangenomen als......
Bij de toelating is het advies van de basisschool leidend. Een leerling wordt toegelaten op de leerweg die de basisschool adviseert. Als het resultaat van de eindtoets bekend is, kan de basisschool het schooladvies naar boven bijstellen en kan de leerling op het hogere niveau toegelaten worden.

Na aanmelding kan een leerling opgeroepen worden voor aanvullend onderzoek. Dat onderzoek is dan nodig om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteuning (LWOO). Dit aanvullend onderzoek wordt niet betrokken bij het besluit over toelating en plaatsing.

Aanmelden als je al op een middelbare school zit en je wilt overstappen

Laat je ouders/verzorgers dan contact  opnemen met mevr. M. Boelaars (klas 1 en 2) of de heer R. van Oosterhout (klas 3 en 4) via 0162-453727. Als je huidige school achter een overstap naar onze school staat, word je samen met je ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek. In dat gesprek bekijken we waarom je wilt overstappen, welke hulpvraag je eventueel hebt en of onze school daar dan goed bij past. Ook leggen we uit hoe de aanmeldprocedure werkt en krijg je het aanmeldformulier mee.

En…. als alles in orde is, ben je van harte welkom binnen Effent!