Studiebegeleiding

Op een nieuwe school is het meestal even wennen, logisch. Daarom krijg je bij ons speciale lessen studiebegeleiding. Hierin leer je hoe je de studie aan moet pakken. Ook heb je een klassenmentor, die je begeleidt tijdens een speciaal mentoruur. We willen je goed leren kennen en je de begeleiding geven die bij je past. Als je extra steun nodig hebt, krijg je begeleiding van een remedial teacher. Contacten met je ouders/verzorgers vinden we ook heel belangrijk. Zo kunnen we op tijd vaststellen of er extra hulp nodig en mogelijk is, zoals ondersteuning bij het omgaan met faalangst. Je ouders ontvangen geregeld informatie van de school en we bespreken diverse onderwerpen tijdens contact- en ouderavonden.