Leerlingenraad


Effent kent al vele jaren een actieve Leerlingenraad. Zij praat mee over allerlei schoolzaken zoals de hoeveelheid toetsen, de schoolregels en de inrichting van het schoolplein. Een paar keer per jaar hebben ze daarom overleg met mevr. Janus, de directeur.
 
Twee actieve meiden bij de Leerlingenraad zijn Britt en Gijsje. Heeft de Leerlingenraad ook invloed, vragen we Britt: 'Jazeker, zo zijn er op initiatief van de Leerlingenraad een aantal huiswerkvrije dagen en mogen er maar 2 proefwerken per dag gegeven worden.' 
Gijsje: 'Mààr er is méér! We organiseren ook activiteiten zoals de rozenactie met Valentijnsdag. Op Nationale Complimentendag werden alle scholieren verrast met een bijzondere spreuk op hun kluisje.'

Naast de Leerlingenraad hebben we ook de Tienerpartij. Deze bestaat uit een aantal leerlingen die maatschappelijk betrokken zijn en opkomen voor de rechten van jongeren. Hoewel leerlingen van Effent nog geen stemrecht hebben, zorgt de Tienerpartij er wel voor dat de gemeentelijke politiek luistert naar hun wensen en ideeën. Meer informatie over de Tienerpartij vind je op Facebook.

Heb jij ook interesse om mee te doen met de Leerlingenraad of wil je betrokken zijn bij de Tienerpartij? Meld je dan bij de begeleider dhr. L. Peeters.