Onderbouw

Voor de eerstejaars starten we met een introductie waarin je op een speelse manier je klasgenoten en de school leert kennen. Voor elk vakgebied zijn zogenaamde kerndoelen vastgesteld. Die geven aan wat je moet kennen en kunnen van een vak. Maar je moet ook verbanden kunnen zien tussen wat je geleerd hebt bij de verschillende vakken, je moet zelf een mening vormen en je moet wat je geleerd hebt, kunnen toepassen in je leven.

In de onderbouw krijg je bij ons de vakken: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Natuur- en Scheikunde, Economie, Wiskunde, Informatiekunde, Techniek, Muziek, Verzorging, Beeldende Vorming, Mediawijsheid en Lichamelijke Opvoeding. We starten ook meteen met Loopbaanoriëntatie, zo ga je onder andere bij een bedrijf kijken, krijg je lessen over kiezen en over mogelijke vervolgopleidingen. Alles wat je voor Loopbaanleren onderzoekt, hou je bij in je loopbaandossier. Dat dossier hou je bij zolang je op Effent zit.

Men. Ovington vertelt er in het filmpje iets meer over het vak mediawijsheid: