Weetjes

Ruimte

  • Alle lokalen hebben een nummer. Op de begane grond begint die met ‘0’ (bijv. 001), op de eerste verdieping met  ‘1’ (101), op de tweede verdieping met ‘2’ (201).
  • Nagenoeg alle lokalen zijn uitgerust met een active-bord. Naast de leslokalen zijn er praktijklokalen van de vakken Techniek, Verzorging, Beeldende Vorming, Muziek, VakQ en Lichamelijke Opvoeding. Voor dat laatste vak wordt ook gebruik gemaakt van de sportzalen op Arkendonk en de sportterreinen bij Twins.
  • Er is een modern OnderwijsLeerCentrum (OLC) met 30 pc’s waar je ‘s middags ook kunt studeren.
  • In het gebouw is wifi aanwezig. Er zijn buiten de 2 computerlokalen (004 en 006) ook 30 iPads die ingezet worden bij de lessen.
  • Er is een ruime aula met catering erin en een lounge.
  • Verspreid over het schoolgebouw kom je exposities tegen van onze leerlingen, werken die meestal gemaakt zijn bij het vak Beeldende Vorming.

Tijden

  • Om 8.10 u dien je op school aanwezig te zijn, 5 minuten later start de eerste les. Een lesuur duurt 50 minuten. Er worden maximaal 9 lessen per dag gegeven. We streven er naar iedere leerling een vrije middag te geven. De exacte lestijden kun je vinden in de schoolgids . Via Magister en de tv-schermen in het gebouw kun je de laatste roosterwijzigingen volgen.
  • Bij lesuitval in de tussenuren krijg je meestal VakQ, meer daarover lees je op www.vakq.eu. Somskrijg je een studie-uur voor het maken van je huiswerk.
  • Het schooljaar bestaat uit 3 periodes, na ieder trimester krijg je een rapport. Je cijfers kun je bijhouden via Magister.
  • In een schooljaar volg je gemiddeld 38 lesweken in het 1e t/m het 3e jaar en 31 in het examenjaar.