Bovenbouw

Ook in de derde klas krijg je les in de vakken die je in de tweede klas hebt gehad. Je gaat je dan tevens voorbereiden op het examen. Het examenpakket dat je kiest, bevat drie verplichte vakken en vier of vijf keuzevakken. Je kunt bij ons de vakken Tekenen en/of Muziek in je pakket opnemen.

Doorstroom HAVO

Na twee schooljaren bepaalt de rapportvergadering of een leerling door kan naar het derde leerjaar HAVO. De leerlingen die bevorderd worden naar het derde leerjaar HAVO vervolgen de opleiding op het Mgr. Frencken College. Ruim 35% van de leerlingen maakt de overstap naar die school. Degenen die overstappen doen het daar goed. Je kunt natuurlijk ook na je eindexamen MAVO doorstromen naar de HAVO-afdeling van het Mgr. Frencken College.

Handig om rekening mee te houden:

Op de HAVO moet je een keuze maken voor één van de vier profielen:
  • natuur & techniek
  • natuur & gezondheid
  • economie & maatschappij
  • cultuur & maatschappij
Elk profiel kent zijn eigen specifieke vakkenpakket. Alleen in het profiel C & M is wiskunde niet verplicht, maar moet er wel minimaal een tweede moderne vreemde taal gekozen worden. In klas 3 en 4 organiseren we samen met het Mgr. Frencken College een speciale voorlichtingsavond over de overstap en welke keuzes je dan in je vakkenpakket kunt maken.