Onderbouw

Voor de eerstejaars starten we met een introductie waarin je op een speelse manier je klasgenoten en de school leert kennen. Voor elk vakgebied zijn zogenaamde kerndoelen vastgesteld. Die geven aan wat je van een bepaald vak moet kennen en kunnen.

Zo moet je uiteindelijk verbanden kunnen zien tussen wat je geleerd hebt bij de verschillende vakken, zelf een mening kunnen vormen en datgene wat je geleerd hebt, toe kunnen passen op je leven.

Vakken

In de onderbouw krijg je bij ons de volgende vakken: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Natuur- en Scheikunde, Economie, Wiskunde, Informatiekunde, Techniek, Muziek, Verzorging, Beeldende Vorming, Mediawijsheid en Lichamelijke Opvoeding.

Loopbaanoriëntatie

We starten ook meteen met Loopbaanoriëntatie. Zo ga je op bezoek bij een bedrijf, krijg je lessen over keuzes maken en over mogelijke vervolgopleidingen. Alles wat je voor Loopbaanleren onderzoekt, houd je bij in je loopbaandossier. Dat dossier ondersteunt je in je zoektocht en houd je bij je zolang je op Effent zit.