Klachtenregeling

Ondanks alle zorgvuldigheid en inspanningen kunnen er nog altijd zaken zijn die anders uitpakken dan bedoeld. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, ongewenste omgangsvormen of uitval van lesuren. Meestal kan de mentor u bij een klacht wel aangeven bij wie u terecht kunt, maar als u ernstige klachten heeft kunt u daarvoor het beste bij de directie terecht. Zit uw kind in klas 1 of 2, dan kunt u contact opnemen met mevr. De Kock. Voor klas 3 en 4 is men. De Rooij de contactpersoon.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen in onderling overleg tussen leerling, ouders en school kunnen worden afgehandeld. Indien afhandeling op vestigingsniveau naar de mening van de klager niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan de klacht via het digitale klachtenformulier worden voorgelegd aan de algemeen directeur.

https://www.rocwb.nl/vragen-over/klachtenregelingen. Daar treft u ook het digitaal klachtenformulier aan.