Klachtenregeling

Ondanks alle zorgvuldigheid en inspanningen kunnen er altijd zaken zijn die anders uitpakken dan bedoeld. Daarbij kan het, bijvoorbeeld, gaan over de begeleiding van leerlingen, ongewenste omgangsvormen of uitval van lesuren.

De mentor geeft doorgaans bij een klacht aan bij wie u terecht kunt. Zit uw kind in klas 1 of 2, neem dan contact op met mevr. De Kock. Voor klas 3 en 4 is dhr. De Rooij de contactpersoon.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken worden in onderling overleg tussen leerling, ouders en school afgehandeld. Indien afhandeling op vestigingsniveau naar de mening van de klager niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan de klacht via het digitale klachtenformulier worden voorgelegd aan de algemeen directeur.

Klachtenformulier