Ouderavond

Effent heeft aan het begin van het schooljaar voor elk leerjaar een informatieavond. Op deze avond wordt algemene informatie verstrekt over zaken die voor het leerjaar van belang zijn. Zo zal op de informatieavond voor klas 3 iets verteld worden over de procedure met betrekking tot de keuze van het vakkenpakket. Daarnaast maakt u op deze avond kennis met de mentor van uw kind.

Na het eerste en tweede rapport zijn er contactavonden. Op deze avonden kunt u maximaal drie docenten spreken. Meestal is de mentor voldoende op de hoogte om uw vragen te beantwoorden maar specifieke vragen over een vak stelt u natuurlijk bij voorkeur aan de vakdocent. U krijgt daarvoor een e-mail, via Magister, met een link. Via die link kunt u uw keuze bekend maken. Het is daarom erg belangrijk dat wij over uw juiste e-mailadres beschikken.

Aan het einde van het schooljaar en in klas 4 na het laatste schoolexamen worden er geen speciale avonden meer georganiseerd. Er is dan nog wel de mogelijkheid om een afspraak met een docent te maken indien u daar behoefte aan heeft.