Ouderbijdrage

Veel kosten, die naar school gaan met zich meebrengen, worden tegenwoordig door de overheid betaald. Zo hoeft u geen boeken zelf aan te schaffen. Toch vragen wij u voor een aantal zaken wel een bijdrage. Het gaat dan om excursies, activiteiten, gebruiksartikelen (zoals verf bij beeldende vorming) en dergelijke. Een overzicht van de kosten vindt u in de schoolgids (onder de knop "onze schooldocumenten" op deze website). U betaalt via het ouderportaal, daarover krijgt u op de eerste informatieavond van het schooljaar meer informatie.