Ouderportal

Effent vindt het belangrijk dat alle leerlingen een leuke tijd hebben op school. Daar horen ook gezellige activiteiten als ons gala, carnavalsfeest en de excursies bij. Deze zaken kosten echter allemaal geld en worden niet door de overheid bekostigd. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het gebruik van een kluisje en de aanschaf van een rekenmachine. Wij vragen ouders daarom een bijdrage een bijdrage in de kosten. Vanzelfsprekend doen we ons best de kosten zo laag mogelijk te houden. Via het ouderportaal ziet u een overzicht van alle kosten en kunt u zelf aangeven voor welke zaken u wel of niet wilt betalen. De inloggegevens ontvangt u op de eerste informatieavond.