Ouderraad

De ouderraad van Effent behartigt de algemene belangen van alle leerlingen en hun ouders. De ouderraad wil de betrokkenheid van de ouders stimuleren en de communicatie tussen school en ouders bevorderen. Betrokkenheid van de ouders is belangrijk om het leefklimaat en het onderwijs op school van hoge kwaliteit te houden.

De ouderraad overlegt met de directeur over allerlei onderwerpen, zoals: veiligheid, schoolregels, communicatie, (meerjaren)plannen, onderwijsontwikkeling, waarden & normen, lesrooster & lesuitval, schoolresultaten, etc.

De ouderraad ondersteunt daarnaast het schoolteam bij activiteiten. Denk hierbij o.a. aan schoolfeesten, projecten en de open dag.

De ouderraad bestaat op dit moment uit 19 ouders en komt zo'n zes keer per jaar samen. Er worden dan diverse onderwerpen die op de agenda staan, besproken. Soms wordt er voor een bepaald thema een deskundige spreker uitgenodigd.

Lid worden van de ouderraad kan tijdens de eerste informatieavond aan het begin van het schooljaar.

Als u een vraag, suggestie en of opmerking heeft  voor de ouderraad, dan zien wij die met belangstelling tegemoet. In dat geval kunt u mailen naar: ouderraadeffent@rocwb.nl .

U ontvangt altijd antwoord van onze ouderraad.