Stichting Leergeld Oosterhout
Het is voor sommige gezinnen niet haalbaar om de kinderen mee tel aten doen met sportclubs of muziekles. Ook de kosten voor schoolmaterialen of schoolreizen zijn voor steeds meer mensen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen pas achteraf of helemaal geen aanspraak maken op een vergoeding of een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening.

Als het gezin in de gemeente Oosterhout, Dongen, Gilze-Rijen, Geertruidenberg of Drimmelen woont, kan het voor de schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar echter wel rekenen op steun van Stichting Leergeld.

De medewerkers van Stichting Leergeld verwijzen in eerst e instantie naar wettelijke gemeentelijke voorzieningen, als die van toepassing zijn. Maar daarnaast biedt de stichting ook hulp in de vorm van (deels)vergoedingen van binnen- en buitenschoolse activiteiten.

De Stichting Leergeld werkt met vrijwilligers. Deze vrijwilligers komen op huisbezoek om samen met de aanvrager de mogelijkheden te bespreken en te informeren over andere (hulp)instanties. Omdat de vrijwilligers vaak uit dezelfde situatie als de aanvrager komen, zijn ze vertrouwde gesprekspartners.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Stichting Leergeld Oosterhout e.o. Postbus 4093 4900 CB Oosterhout

telefoon:            0162-458487
email:                info@leergeldoosterhout.nl
website:             www.leergeldoosterhout.nl