Veilige school

Op Effent doen we er alles aan om de leerlingen een fijne schooltijd te geven. Dit kan alleen als leerlingen zich veilig voelen. Zo moet de omgeving voldoen aan bepaalde eisen maar eisen wij ook bepaalde gedragsnormen van onze leerlingen en medewerkers.

Keurmerk veiligheid

Effent heeft het Keurmerk Veilige School. Over de hele school zijn gepaste voorzieningen aangebracht om ongelukken te voorkomen en op te kunnen treden bij calamiteiten. In elk lokaal hangt een instructie op welke wijze leerlingen en medewerkers het gebouw in noodgevallen moeten verlaten. De school heeft een bedrijfsnoodplan en er bestaat een actief team van BHV-ers (Bedrijfshulpverleners) en/of EHBO-gediplomeerde medewerkers. Dit team oefent regelmatig het ontruimingsplan.

Schoolregels

Om ieders welzijn te garanderen en veiligheid te waarborgen zijn er ook afspraken gemaakt wat betreft schoolregels, wat kan wel en vooral wat kan níet. Daar houden we elkaar aan. In de Schoolgids lees je welke regels we op Effent naleven. Het Schoolveiligheidsplan is te vinden onder de schooldocumenten.

Respect voor elkaar

Op deze manier probeert de school voor iedereen een veilige plaats te zijn waar we respectvol met elkaar. Mocht er zich onverhoopt toch iets voordoen, dan wordt er een verslag van gemaakt. Dit hebben we afgesproken met de andere scholen in de regio, de politie en bureau HALT in het convenant ‘ De Veilige School’.